ศัลยกรรม
4.แต่งปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู


เทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกที่มีความเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เทคนิคที่สามารถพัฒนาให้ก้าว หน้ามากขึ้นได้คือบริเวณกระดูกอ่อนปลายจมูกโดยเทคนิคการควบคุมกระดูกอ่อน ปลายจมูกแบ่งออกเป็นสามลักษณะด้วยกันได้แก่เทคนิคที่หนึ่งคือการใช้กระดูกอ่อนมาเสริมปลายจมูกเพื่อทำเป็นทรงหยดน้ำ ด้วยการเสริมลงไปตรงเนื้อเยื่อปลายจมูกส่วนที่พ้นจากซิลิโคนออกมาโดยทำเป็น ฝาครอบซิลิโคนเอาไว้เพื่อไม่ให้ซิลิโคนดันมาชนเนื้อแรงกดดันจากซิลิโคนจะไม่ กดโดนผิวหนังแต่จะกดโดนกระดูกอ่อนซึ่งจะเป็นตัวรับแรงกดของซิลิโคนเอาไว้แทน จึงเป็นการป้องกันการทะลุของซิลิโคนทำให้ผิวปลายจมูกไม่ดูบางใสไม่แดงและทำ ให้จมูกดูสวยเป็นธรรมชาติ เทคนิคที่สองคือการตัดแต่งกระดูกอ่อนปลายจมูกโดยการผ่าตัดเปิดจมูก (Open Rhinoplasty ) แล้วเข้าไปควบคุมกระดูกปลายจมูกโดยการตัดแต่งกระดูกอ่อนให้มีขนาดเล็กลง แล้วเย็บให้สูงขึ้นเพื่อให้ปลายแคบเล็กลงสำหรับซิลิโคนใช้เสริมเฉพาะด้านบน ที่เป็นสันจมูกเท่านั้นแล้วนำกระดูกอ่อนจากหลังหูมาทำเป็นฝาครอบบนซิลิโคน อีกครั้งก็จะทำให้จมูกมีรูปทรงที่สวยงามขึ้นได้ใช้ในกรณีที่คนไข้มีปลายจมูก ใหญ่กว้างหรือปลายจมูกแตกออกเป็นสองยอดและตรงกลางเป็นหลุม เทคนิคที่สามเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนร่วมกับการต่อขากลางหรือผนัง กั้นกลางจมูกให้มีความยาวมากขึ้นซึ่งจะทำให้จมูกดูยาวขึ้นเทคนิคนี้เป็น การใช้ซิลิโคนเสริมจะทำให้เกิดพังผืดโดยรอบทำให้เนื้อเยื่อหดตัวและเกิดแรงดันซึ่ง ทำให้จมูกทะลุแต่ถ้าเป็นจมูกของคนไข้เองเนื้อเยื่อจะสามารถยึดตามได้เมื่อมี การยืดขากลางจมูกให้ยาวขึ้นร่วมกับการเสริมปลายด้วยกระดูกอ่อนจึงทำให้จมูก ได้ทรงสวยงามดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นSiriWellness Center @ Copyright 2015 - 2018