ศัลยกรรม
1.ศัลยกรรมจมูก


การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกมีการใช้วิธีการในการผ่าตัดหลายวิธี ด้วยกัน โดยแบ่งได้ดังนี้ การผ่าตัดเสริมจมูกโดยใช้วิธีปลูกถ่ายเนื้อเยื้อของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ไขมัน ผิวหนัง เนื้อเยื้ออ่อน กระดูกอ่อนหลังหู โดยเนื้อเยื้อเหล่านี้มีการเข้ากันได้เฉพาะตน ดังนั้นเนื้อเยื้อเหล่านี้ จึงไม่สามารถใช้กับบุคคลอื่นได้ นอกจากตัวผู้รับการผ่าตัดเท่านั้น การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยวัสดุทางการแพทย์ เช่น ซิลิโคน (Silicone) , กอร์เท็กซ์ (Gore -Tex) ภายหลังการผ่าตัดด้วย ซิลิโคน (Silicone) จะมีการสร้างพังผืดหุ้มรอบเสมอ เสริมจมูก Siriwellness ใช้ซิลิโคนเสริมจมูกแบบ Supersofe Silicone เป็น ซิลิโคนมาตรฐานพิเศษ มีความบริสุทธิ์ถึง 100% มีความปลอดภัยและคุณภาพดี (Medical Grade Silicone) เป็นซิลิโคนสีขาว มีเนื้อซิลิโคนที่นิ่ม เนียน ละเอียดมาก และมีความยืดหยุ่นได้ดี การผ่าตัดเสริมจมูกแบบผสมผสาน คือ มีการใช้เนื้อเยื้อของตนเองและการใช้วัสดุทางการแพทย์ ผสมผสานในการผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของคนไข้ โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรทำในกรณีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเสริมจมูก มีข้อแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามดังนี้
1. ประคบเย็นประมาณ 24 - 48 ชม. หลังจากนั้นถ้ามีรอยฟกช้ำให้ใช้น้ำอุ่นต่อ
2. นอนศีรษะสูง ประมาณ 45 องศา หรือใช้หมอนหนุน 2 ใบ
3. จมูกจะบวมประมาณ 2-3 วัน ในวันที่ 4 ก็จะเริ่มยุบ
4. หลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัด และของหมักดองให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ในช่วง 6-8 สัปดาห์
5. ให้มาพบแพทย์หลังการผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์ ตามที่แพทย์นัด โดยทั่วไปจมูกจะยุบบวมและเข้าที่ประมาณ 1 เดือน ดังนั้นต้องระมัดระวังพอสมควรเรื่องการโดน กระแทก และควรอยู่ห่างเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ เพราะรอเวลาเพื่อให้แท่งซิลิโคนถูกเนื้อจมูกห่อหุ้มให้แน่นมากๆ ก่อน (ประมาณ 3-6 เดือน) จึงจะสามารถทนแรงกระทบได้มาก แล้วคุณสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมกับมีจมูกที่โด่งสวยอีกด้วย
SiriWellness Center @ Copyright 2015 - 2018